Datasikkerhed (GDPR)

Hvordan AMICUM sikrer overholdelse af Persondataforordningen

Datasikkerhed

Hvordan AMICUM sikrer overholdelse af Persondataforordningen

Beskyttelse af persondata

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til den nye EU persondataforordning med skærpet krav for hvordan virksomheder arbejder med persondata. Vi har i AMICUM sikret ordentlig behandling af al persondata, som vi modtager.

Behandling af personoplysninger

Alle personlige oplysninger som AMICUM modtager behandles i henhold til persondataforordningen, disse slettes og anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder. Du har som kunde til enhver tid, retten til indsigt, berigtigelse og sletning af oplysninger.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos AMICUM, skal du rette henvendelse på info@amicum.dk. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Behandling af personplysninger

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

  • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
  • CPR-nummer i forbindelse hvidvaskning samt ‘kend din kunde’.
  • Pas og sygesikringskort
  • Betalingsoplysninger, lønoplysninger, skatteoplysninger og årsopgørelse i forbindelse med helhedsrådgivning
  • Pensionsinfo og forsikringsoversigt
  • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

Pas & sygesikringskort

Når vi yder rådgivning, har vi behov for en kopi af dit pas i forbindelse med finansiel rådgivning, låneovervågning, bankskifte og boligkøb.

Grundlag for vores behandling af personoplysninger

  • Når vi skal indhente tilbud, og eventuelt oprette lån hos banken, er grundlaget for behandling af dit CPR-nummer, pas, sygesikringskort,privatøkonomiske forhold,samtykke, efter reglerne i den danske databeskyttelseslov §11, stk. 2, nr. 2, og § 6, stk. 1, og stk. 3, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Skriftlige databehandleraftaler

AMICUM lever op til de skærpede krav til skriftlige databehandler-aftaler med vores leverandører.

Samtykke til behandling af data

AMICUM lever op til de skærpede krav omkring den registreredes samtykke til behandling af personoplysninger, samt:

  • Dokumentation for at reglerne overholdes
  • Selvanmeldelsespligt ved databrud

AMICUM arbejder tæt sammen med de dygtigste aktører indenfor CRM systemer, der udvikler systemer, der matcher GDPR kravene.

Kontakt os

Send os en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt, eller

Book et afklaringsmøde og se hvad vi kan hjælpe dig med.

Første møde er gratis